Korsør Picnickoncerter i gryden på Fæstningen.

I 2016 er det hver tirsdag fra 7. juni til og med 9. august fra kl. 18,30 - ca. 20,30 er der picnickoncert i gryden.

Picnickoncerterne er gratis og du må gerne medbringe mad og egne drikkevarer, men vi håber selvfølgelig, at du vil støtte vores salg af øl, vand og vin m.v., da indtægterne herfra ubeskåret går til nye gode musikalske oplevelser.

Korsør Picnickoncerter modtager økonomisk tilskud fra Slagelse kommune, Nordea, Lederne Vestsjælland og Daglig Brugsen, Boeslunde (se sponsor søjlen).

Tak til sponsorene - uden jer kunne disse picnickoncerter ikke lade sig gøre.

Også en stor tak til et stort og entusiastisk publikum for jeres opbakning.

Husk at parkere, så de lastbiler der kommer med fisk og andre varer i Fiskerihavnen, kan komme til.

QR kode